වර්තමාන

WhatsApp Image 2021 08 19 at 11.38.07 AM

මඩවල වලව්ව අලුත් වැඩියාව

ආදී ශිෂ්‍ය සුභ සාධක සංගමයට වසර 30 සපිරිම නිමිති කරගනිමින් (1991-2021), විද්‍යාලයේ පැරණිතම හා පෞරාණික ගොඩනැගිල්ල වන “මඩවල වලව්වේ” ආදී ශිෂ්‍ය සංගමයට අයත් ගොඩනැගිලි ප්‍රදේශය පුර්ණ අලුත් වැඩියාවක් කර අවසන් කරන ලදී. මෙයට ලේකම්

WhatsApp Image 2021 08 21 at 11.05.10 AM

Newly Appointed Principal of Maliyadeva College

මලියදේව විද්‍යාලය වයඹ පළාතේ මෙන්ම සමස්ථ දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම බෞද්ධ පාසලක් ලෙස වසර 130 ට වැඩි ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියනු ලැබේ.මලියදේව විද්‍යාලයයේ උන්නතිය උදෙසා ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය මගින් දක්වන දායකත්වය අතිමහත් බව ස්තුති පූර්වකව සිහිපත් කර සිටිමි.මලියදේව විද්‍යාලයීය ආදි ශිෂ්‍යයන්ගේ සුභ සාධනය වෙනුවෙන්,1991 වසරේ ආරම්භ කරන ලද ආදී ශිෂ්‍ය සුභ සාධක සංගමයේ 30වන වර්ෂ පූර්ණය වෙනුවෙන් සුබ …

Newly Appointed Principal of Maliyadeva College Read More »