උක්කු බණ්ඩා වන්නිනායක මහතා (23 නොවැම්බර් 1905 – 21 අගෝස්තු 1973)

WhatsApp Image 2021 11 22 at 2.58.45 PM
WhatsApp Image 2021 11 22 at 2.58.59 PM

1905 නොවැම්බර් 23 වැනිදා කුරුණෑගලදී උපත ලැබූ උක්කු බණ්ඩා වන්නිනායක මහතා අධ්‍යාපනය ලැබුවේ ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයෙනි.

1930 සිට 1947 දක්වා කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා ලෙස සේවය කළේය.

වන්නිනායක මහතා 1943 දී පුත්තලම ආසනය සඳහා පැවති අතුරු මැතිවරණයේ දී ලංකාවේ 2 වැනි රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවට තේරී පත් වූයේ එහි සිටි මන්ත්‍රී ජෝන් හර්බට් ඉලංගන්තිලක මහතාගේ අභාවයෙන් පසුවය.

1947 පළමු පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී ඔහු එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් නිකවැරටිය අසුනට තරඟ කළ අතර ස්වාධීන අපේක්ෂකයෙකු ලෙස තරඟ කළ කවිසේන හේරත් මහතාට ඡන්ද 582 කින් පරාජය විය.

1955 දී වන්නිනායක ලංකා සෙනෙට් සභිකයෙකු ලෙස තේරී පත් විය.

1960 මාර්තු 19 දින පැවති 4 වැනි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී ඔහු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරමින් යාපහුව මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කයේ අලුතින් නිර්මාණය කරන ලද ආසනයට තරග කළේය. වන්නිනායක මහතා ඡන්ද 6,961ක් ලබා ගත් අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂක ආර්. බී. තෙන්නකෝන් මහතා ඡන්ද 8,536ක් ලබා ගත්තේය. අනතුරුව 1960 ජූලි 20 වැනි දින පැවති පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී ඔහු ඡන්ද 612කින් (ඡන්ද 9,420 සිට ඡන්ද 8,808 දක්වා) R. B. තෙන්නකෝන් පරාජය කිරීමට සමත් විය.[4]

1965 මාර්තු 22 දින පැවති 6 වැනි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී ඔහු එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂක තිස්ස ආර්. බලල්ල ඡන්ද 13,079 ට ඡන්ද 11,882 ට පරාජය කරමින් ආසනය රඳවා ගත්තේය. ඔහු 1965 මාර්තු 27 සහ 1970 මාර්තු 25 අතර තුන්වන ඩඩ්ලි සේනානායක කැබිනට් මණ්ඩලයේ මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළේය.

ඔහු 1973 අගෝස්තු 21 කොළඹදී මිය ගියේය.

WhatsApp Image 2021 11 22 at 2.59.00 PM

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *