කිර්තිමත් ආදී ශිෂ්‍යයින්

jb ehalepola

ගරු ජේ.බී. ඇහැලේපොල

මලියදේව විද්‍යාලයීය ආදී ශිෂ්‍ය සංගමයේ ගරු සම්මානණීය අනුශාසක , මලියදේව විද්‍යාලයීය ආදී ශිෂ්‍ය සුබ සාධක සංගමයේ නිර්මාතෘවරයෙක් මෙන්ම වර්තමාන අනුශාසක වරයෙකුද වන, කුරුණෑගල දිසාවේ බාලදක්ෂ සංගමයේ විධායක මණ්ඩලයේ සභාපති වරයෙක්, ඇතුගල බුදුරුව සමිතියේ පුරෝගාමියකු, කුරුණෑගල ඇත්කඳ රාජමහා විහාරස්ථානයේ දායක සභාවේ කීර්තිමත් දායකයෙකු, මලියදේව පිරිමි ළමා නිවාසයේ පාලක මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපති වරයෙක් මෙන්ම කුරුණෑගල පුරවරයේ විවිධ […]

ගරු ජේ.බී. ඇහැලේපොල Read More »

WhatsApp Image 2021 12 01 at 1.58.56 PM 1

ආදී ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් යවන ලද කැදවීම ලිපිය, වසර 30ට පසුව

සුභ සාධක සංගමයේ ආරම්භය සදහා,ආදී ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් යවන ලද කැදවීම ලිපිය, වසර 30ට පසුව, සමරු සටහන් ලෙස නැවතසුභ සාධක සංගමයේ ගරු සභාපති ජානක පතිරාජ මහතා වෙත සුභ සාධක සංගමයේ ගරු අනුශාසක ඇහැළේපොළ මහතා විසින්, 31-10-2021 දින පැවති කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩල රැස්වීමෙදි බාර දෙන ලද. විශේෂ කරුණක් ලෙස එම ලිපිය සදහා අත්සන් තබා ඇත්තේ ද ,

ආදී ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් යවන ලද කැදවීම ලිපිය, වසර 30ට පසුව Read More »