ව්‍යවස්ථානුකූලව පත්වූ නිලධාරීන් 2023/2024

මලියදේව විද්‍යාලයිය ආදී ශිෂ්‍ය සුභ සාධක සංගමයේ මහ සභාව සහ නිලවරණය 2023.10.21 දින මලියදේව විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍ය සංගම් කාර්යාලයේ, නැකැත්තේ ආනන්ද නාහිමි ශාලාවේ පැවැත්විනි.

එහිදී ව්‍යවස්ථානුකූලව පත්වූ නිලධාරීන් ලෙස

  • ගරු සභාපති – ජයසිරි සේනානායක
  • ගරු ලේකම් – මහේන්ද්‍ර මාපා රත්මලේ
  • ගරු භාණ්ඩාගාරික – අනුරුද්ධ ජයතිලක
  • ගරු ජේෂ්ඨ උප සභාපති – දුලංජන අතපත්තු
  • ගරු උප සභාපතිතුම – නිහාල් රවින්ද්‍ර
  • ගරු උප ලේකම් – අසංක වික්‍රමරත්න
  • ගරු උප භාණ්ඩාගාරික – කෝසල වීරසිංහ
  • අභ්‍යන්තර විගණකක – ගයාන් ගල්වළකුඹුර

පත්වන ලදී. එමෙන්ම හිටපු ගරු සභාපති ලෙස ජානක පතිරාජ මහතා ක්‍රියා කරනු ලබයි. තවද ව්‍යවස්ථානුකූලව කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල නිලධාරීන්, අනුශාසක වරුන් , විගණන කමිටුව සහ තොරතුරු තාක්ෂණ මෙහෙයුම් නිලධාරීන් පත්කිරීම සිදුකරන ලදී.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *