සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් සුභ සාධක සංගමයේ

333679476 220473410455387 830052903056676802 n

Devans Night – 2023

මලියදේව විද්‍යාලයීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ, සාමාජිකයින් සදහාම වෙන් වු , වාර්ෂික අංගයක් ලෙස “Devans Night” 1986 වර්ෂයේ ආරම්භ කර ඇත. මෙම වර්ෂයේද , මාර්තු මස 25. දින පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සමාජීය අනුකමිටු මගින් සිදු කර ඇත.,“Devans Night-2023 ” සදහා වූ පලමු ටිකට්පත මලියදේව විද්‍යාලයීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ ගරු සභාපති ලක්ෂ්මන් වෙන්ඩරුව මහතා වෙත ලබාදීම, පෙබරවාරි […]

Devans Night – 2023 Read More »

WhatsApp Image 2021 12 20 at 7.30.29 AM

සුභ සාධක සංගමයට වසර 30ක් සුපිරිම නිමිතිකොට ගෙන (1991 – 2021)

සුභ සාධක සංගමය වෙනුවෙන් සිය ශ්‍රමය/ධනය/කාලය කැපකොට දැනට අප අතරින් වෙන්වූ සාමාජිකයන් හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් ඇතුළුව මලියදේව විද්‍යාලයේ ආදි කර්තෘන් හා විද්‍යාලයට සම්බන්ධ සිට තම ජිවන ගමන් අවසන් කල සියලු දෙනා වෙනුවෙන්, සුමදුර ධර්ම දේශනාවක් (විද්‍යාලයේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන්) දෙසැම්බර් 18 සවස පවත්වා,(පහන් පිංකමක්ද සමග), දෙසැම්බර් 19 වන ඉරිදා හීල් දානය, විද්‍යාලයේ ගරු

සුභ සාධක සංගමයට වසර 30ක් සුපිරිම නිමිතිකොට ගෙන (1991 – 2021) Read More »

WhatsApp Image 2021 10 27 at 12.18.59 AM 1

සුභ සාධක සංගමයට නව මෙහෙයුම් කාර්යාලයක්

සුභ සාධක සංගමයේ 30 වස් සැමරුමට සමගාමීව,* සුභ සාධක සංගමයේ නිල කාර්යාලයේ කටයුතු ආරම්භය.* නව Website එක එළි දැක්වීම.* ආදී ශිෂ්‍යයින් වෙත පුස්තකාලයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා, අවශ්‍ය පොත් දැමීමට පොත් කබඩ් 2ක් පරිත්‍යාග කිරීම. 2021-10-17 දින සිදු කරන ලදී. සුභ සාධක සංගමය වෙනුවෙන් නිල කාර්යාලයක් ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කල ආදී ශිෂ්‍ය සංගමයේ ගරු

සුභ සාධක සංගමයට නව මෙහෙයුම් කාර්යාලයක් Read More »