සම්ප්‍රදායන් (ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය හා එක්ව)

WhatsApp Image 2023 04 22 at 12.02.03 AM

ඇතුගල්පුර ඇතුන්ගේ බක්මහ අසිරිය

11 Videos 0:16 0:16 0:16 0:16 0:16 0:16 0:16 0:16 0:16 0:16 0:16 අප්‍රේල් මස 23 වන ඉරුදින , වදුරාගල “විනොලා” හෝටල් පරිශ්‍රයේදී පවත්වන ලදී. මෙම අවස්ථාව සඳහාආදී ශිෂ්‍ය සංගමයේ ගරු සභාපති ලක්ෂ්මන් වෙන්ඩරුව මහතා, ගරු ලේකම් තිසර පෙරේරා, ගරු භාණ්ඩාගාරික අසංක වික්‍රමරත්න මහතා, ගරු ජේෂ්ඨ උපසභාපති ෂමින් ජයතුංග මහතා, ආදී ශිෂ්‍ය සුභ සාධක සංගමයේ […]

ඇතුගල්පුර ඇතුන්ගේ බක්මහ අසිරිය Read More »

333679476 220473410455387 830052903056676802 n

Devans Night – 2023

මලියදේව විද්‍යාලයීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ, සාමාජිකයින් සදහාම වෙන් වු , වාර්ෂික අංගයක් ලෙස “Devans Night” 1986 වර්ෂයේ ආරම්භ කර ඇත. මෙම වර්ෂයේද , මාර්තු මස 25. දින පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සමාජීය අනුකමිටු මගින් සිදු කර ඇත.,“Devans Night-2023 ” සදහා වූ පලමු ටිකට්පත මලියදේව විද්‍යාලයීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ ගරු සභාපති ලක්ෂ්මන් වෙන්ඩරුව මහතා වෙත ලබාදීම, පෙබරවාරි

Devans Night – 2023 Read More »

Cap

විද්‍යාලයේ සිසුන්ට/ආදී ශිෂ්‍යයින්ට/ගුරුවරුන් සඳහා ප්‍රතාපවත් හිස් වැසුමක්

විද්‍යාලයේ සිසුන්ට/ආදී ශිෂ්‍යයින්ට/ගුරුවරුන් සඳහා ප්‍රතාපවත් හිස් වැසුමක් Read More »